Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Notícies de portaltour
Darreres 
Hemeroteca 
Notícies > Hemeroteca
2002-07-19 | SITEF
Índex de notícies
Notícies del món del turisme des d'abril de 2001. L'estructura del Thessaurus permet la consulta temàtica i cronològica de les notícies als apartats que s'han adaptat convenientment a l'entorn de les Illes Balears i al seu ús informatitzat. Els models consultats per aquesta adaptació han estat els thessaurus publicats per l'Instituto de Estudios Turísticos, la Organització Mundial del Turisme i la UNESCO. El nombre al costat dels sub apartats indica la quantitat de notícies que conté. Al final de cada notícia trobareu els mots clau que la relacionen amb altres temes. Al costat dret de la pàgina hi ha els apartats temàticament relacionats.

Organitzacions turístiques

Organismes públics

Dalt Dalt

Organismes privats

Dalt Dalt

Organismes Internacionals

Dalt Dalt

Turisme i medi social

Sociologia del Turisme

Dalt Dalt

Antropologia del Turisme

Dalt Dalt

Sanitat i Higiene

Dalt Dalt

Investigació turística

Dalt Dalt

Patrimoni turístic

Geografia turística

Dalt Dalt

Patrimoni cultural

Dalt Dalt

Patrimoni natural

Dalt Dalt

Arquitectura i urbanisme

Dalt Dalt

Activitats esportives i recreatives

Esports

Dalt Dalt

Campisme

Dalt Dalt

Senderisme

Dalt Dalt

Naturisme

Dalt Dalt

Ecologisme

Dalt Dalt

Serveis turístics

Allotjaments turístics

Dalt Dalt

Hoteleria

Dalt Dalt

Classificació dels establiments turístics

Dalt Dalt

Restauració

Dalt Dalt

Gastronomia

Dalt Dalt

Agències de viatges

Dalt Dalt

Transports

Dalt Dalt

Noves tecnologies

Dalt Dalt

Sales de diversió i espectacles

Dalt Dalt

Economia del Turisme

Estudis económics

Dalt Dalt

Comptes Nacionals de Turisme

Dalt Dalt

Empreses

Dalt Dalt

Financiació

Dalt Dalt

Tributs

Dalt Dalt

Treball

Dalt Dalt

Comerç i consum

Dalt Dalt

Competitivitat turística

Dalt Dalt

Assegurances

Dalt Dalt

Política turística

Foment del Turisme

Dalt Dalt

Planificació turística

Dalt Dalt

Control de viatgers

Dalt Dalt

Modalitats turístiques

Dalt Dalt

Cooperació internacional

Dalt Dalt

Informació i promoció

Dalt Dalt

Dret

Dret del Turisme

Dalt Dalt

Legislació administrativa turística

Dalt Dalt

Convenis laborals

Dalt Dalt

Educació i formació turística

Formació turística

Dalt Dalt

Organismes docents

Dalt Dalt

© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.