Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Monogràfics
Dalt Vila 
Ses Salines 
Itineraris 
BICS 
2002-05-02 | SITEF
Volta per Dalt Vila

46. Almudaina


Detall de la façana sud


Perspectiva des de la mar


Blasó sobre l'accés exterior a banda de migjorn

Paraula àrab diminutiu d'al-Madina, 'la ciutat', que pot traduir-se com 'ciutadella' i fa referència a un recinte fortificat que esdevé el darrer reducte defensiu d'aquesta i per això concentra instal·lacions de caràcter militar i governatiu, on residia el walî o el seu representant. L'almudaina eivissenca estava aferrada al Castell pel costat de Ponent, compartint una muralla mitjancera que posseïa una torre (la V). Es tracta d'un recinte de planta allargada, gairebé ojival, amb l'eix longitudinal orientat E-O, que posseeix nou torres quadrangulars, excepte la XIII, a la meitat de la muralla meridional, que sembla semicircular. Les excavacions arqueològiques han fornit algunes evidències de l'existència de construccions residencials dels segles XII-inici del XIII dins la seva àrea, tot i que molt malmeses per les construccions posteriors, especialment per la sala de les Voltes (la incorrectament anomenada 'sala gòtica'), de les que l'element conservat més significa! tiu eren els pous negres, reblits amb abundants deixalles. L'època medieval posterior a la conquesta catalana és, per ara, molt poc coneguda, si bé cal suposar que el recinte original degué ser objecte de nombroses obres de consolidació i reedificació, com ho varen ser la resta de fortificacions de la ciutat. A la segona meitat del segle XVI va aixecarse l'edifici de ses Voltes, en època del governador Alonso de Zanoguera, la porta del qual està coronat pels escuts de la Corona d'Aragó i del governador. També va construir-se el cavaller de Santa Bàrbara, a la part SO, per a poder emplaçar-hi artilleria, que s'alça sobre un terraplè i en el mur d'aquest va obrir-se la coneguda com porta de la Bomba, per sota de la qual es troba un túnel que comunica amb les casamates del veí baluard de Sant Jordi. El 1727 va construir-se l'obra més característica de tot el conjunt, un quarter per a un batalló d'infanteria, amb pavelló d'oficials i una capella, dissenyat per l'enginyer Simó Poul! et. L'edifici, amb forma d'U entorn del pati d'armes, va ser aixecat amb dos anys, inaugurant-se el 1729. Prèviament va enderrocar-se el tram de muralla i la torres que hi havia entre el Castell i l'Almudaina, unificant-los en un sol recinte. De final segle XIX i XX són la resta de dependències militars (cuines, gimnàs, etc.) de planta rectangular i cobertes de teules a dues aigües, que s'aixecaren perimetralment a la part occidental del recinte, així com també la planta superior, coronada de merlets, que va afegir-se a la sala de ses Voltes.

Tornar plànol
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.