Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Monogràfics
Dalt Vila 
Ses Salines 
Itineraris 
BICS 
2002-05-02 | SITEF
Volta per Dalt Vila

43. Antiga Universitat


Vista de la façana nord de l'edifici de la Universitat i de la capella del Salvador


Detall finestra coronella de l'edifici


Escut de la Universitat de l'illa d'Eivissa

Malgrat la seva constitució en el 1300, l'evidència documental indica que la Universitat va tardar molt temps a tenir una seu pròpia. Consta documentalment que en el segle XIII, des d'un moment situable poc després de la conquista, els prohómens es reunien a l'església de Santa Maria. La constitució de la Universitat, però, no va canviar aquest fet, ja que en el llibre de comptes de la Universitat -conegut com a Llibre del Millarés- de l'any 1373 trobem una nova referència a que el consell general es reunia a l'església. Això suposa que els consells generals de la Universitat, en aquella data de la segona meitat del segle XIV, quan ja feia setanta-tres anys que funcionava la institució, continuaven celebrant-se a l'Església Major.En el segle següent tenim constància documental d'una anomenada sala dels jurats, doncs una anotació del Llibre de Clavaria de l'exercici de 1417-18fa menció del llogament d'uns captius per abeurar la sala dels jurats i per dur-hi uns bancs! . Això no obstant, cal fer notar que la referència és a una sala, no a una casa. Malgrat que la erecció d'una seu per a la institució de govern insular sembla que hauria d'haver estat un fet significatiu en la vida illenca, la cosa certa és que la construcció de l'edifici no ha deixat referències en la documentació conservada, o quant menys la que fins ara ha estat donada a conèixer. Les primeres dades documentals explícites d'un edifici que exercís com a seu pròpia de la Universitat, daten de la darreria del segle XV: L'any 1490 va tenir lloc la prestació d'homenatge a l'Arquebisbe de Tarragona Gonzalo Fernández de Heredia, en la persona del canonge Dionís Verdú, enviat com a procurador de l'Arquebisbe i del paborde del capítol catedralici per a pendre el jurament de fidelitat i jurar l'acceptació dels privilegis de la terra per part d'ells. Va ser a la Casa del Consell de la Vila e illa d'Eivissa on es va llegir el document oficial en el que constava la representació que te! nia l'esmentat Dionís Verdú. No obstant això, cal pensar que la construcció de l'edifici havia de ser una mica anterior, ja que dos anys després, en el 1492, hi ha constància en el Llibre de Clavaria d'adobaments a la casa de la Universitat. Una altra referència explícita es troba en el mateix llibre i és del 1493, quan es fan constar les despeses per a ornamentar l'edifici per a les festes del Corpus d'aquell any. L'excavació arqueològica al subsòl realitzada l'any 1992 va mostrar que l'edifici s'havia realitzat per damunt d'una part de les fortificacions medievals de la vila Superior, i que la seva construcció s'havia de situar cap a mitjan segle XV. Consta d'una única sala rectangular, amb una finestra tardo-gòtica a la façana que mira al port. A principi del segle XVI la porta principal, en arc de mig punt de dovelles de marès, va ser lleugerament desplaçada i substituïda per un nou portal rectangular enmarcat amb motllures i coronat amb l'escut de la ciutat que porta la ! data de 1503. Destaquen també el seu forjat de bigues de fusta amb l'escut de la ciutat pintat. L'any 1688 va adquirir-se la capella contigua per poder eixemplar la seu de la Universitat.

Tornar plànol
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.