Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Monogràfics
Dalt Vila 
Ses Salines 
Itineraris 
BICS 
2002-05-02 | SITEF
Volta per Dalt Vila

42. Capella del Salvador


Detall del rosetó al costat oest


Façana sud, accés al Museu arqueològic

Consta que ja existia en 1364, perquè en octubre d'aquest any s'hi va fundar un benefici. Però, en canvi, no es té constància de que aleshores pertanyés al gremi o confraria de gents de mar, ni tampoc de la seva exacte ubicació. Això no obstant, cal subratllar que l'excavació de la sala contigua de la Universitat ha fornit proves arqueològiques suficients per afirmar que la capella que coneixem actualment, d'estil gòtic tardà, va ser aixecada al segle XV i, per tant, no pot ser la mateixa que ja existia al segle XIV. Per això, o bé la capella existent al segle XIV estava aixecada en un altre indret de la rodalia del cementiri, o bé va ser completament refeta per aixecar la que ha arribat fins als nostres dies. L'any 1435, Lluís de Palanca, en el curs de la seva visita com a representant del cardenal Aspargo, arquebisbe de Tarragona, va visitar la capella del Salvador, 'sufragànea' de l'església parroquial, que estava situada en el cementiri i tenia un altar i un ret! aule 'multum pulcriore deaurato'. En la visita pastoral de Joan Ossó de 1577, la capella és esmentada com a pertanyent a la Confraria de l'ofici de barquers. Més d'un segle després, en la visita del bisbe Josep de Mora, l'any 1691, va visitar la capella els mariners, 'in platea dicta la torreta' i va trobar que tenia l'altar 'bene et decenter', amb un frontal de domàs vermell i un altre blanc amb flors, disposant que es realitzassin algunes reparacions al cor. En 1702 la confraria de Sant Salvador va unir-se a la de Sant Telm, traslladant-se al temple de la Marina, i la capella va ser adquirida per la Universitat, segons acord pres l'onze d'abril d'aquell any per tal de créixer la seva seu, pagant-ne la quantitat de dues mil cinc-centes lliures. Sis anys després va obrir-se una porta de comunicació entre ambdues sales, i segurament va ser també per aquelles dates quan va obrir-se una balconada a la façana nord, la primitiva porta va ser tapiada, igual que el rosetó que presid! ia la Capella, i quan les arestes i motllures de la volta d'aquesta varen ser emblanquinades. L'any 1907, s'emprengueren obres de restauració amb motiu de la cessió de la Capella, juntament amb la sala de la Universitat, per part de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Eivissa, per a que ambdós fossin seu del Museu Arqueològic d'Eivissa. Les obres esmentades, dirigides pel capità d'enginyers D. José Berenguer, permeteren posar al descobert el rosetó abans esmentat, així com la troballa de importants materials arqueològics. Entre ells destaquen una làpida amb una tosca representació del 'pantocràtor' i un sant Crist exhibits al Museu Arqueològic.

Tornar plànol
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.