Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Monogràfics
Dalt Vila 
Ses Salines 
Itineraris 
BICS 
2002-05-02 | SITEF
Volta per Dalt Vila

40. Plaça de la Catedral


Detall de la torre 6 del recinte medieval


Vista general de la plaça


Plànol de la ciutat medieval (Mestre Simó)

Establerta l'església parroquial de Santa Maria, l'espai de la plaça al seu davant va ser destinat a cementiri. Devia haver-hi un camí que creuava la plaça per poder arribar a l'església. Així, en les comptes de la Universitat de 1373, amb motiu de les festes del Corpus, consta també la següent despesa: "... e per agranar la carrera de l'esgleya fins axò den ramón, e per enjoncar, I sou". L'any 1389, el ciutadà mallorquí Ponç Çacoma, deixa escrit en el seu testament, entre d'altres clàusules, que es faci '...un portal de pedra que isque en lo fossar de la dita esgleya'. Que el nivell de la plaça era aleshores més baix que l'actual sembla indicar-ho el fet de que per accedir a l'església hi havia una escala. Aquesta és esmentada en el testament de Çacoma, en el que es mana '... fer l'escala de pedra, la qual era de fusta, la qual ara es demunt les fons de la dita esgleya de Eviça', així com també en el bándol contra la blasfèmia emès amb motiu de la visita de Joan de! Cescastells, l'any 1410, el qual en parlar dels càstics als que blasfemassen estableix que: 'E cascún diumenge e festa colent dins los tres meses dessús dits, haga estar en la escala a la porta de la Esglesia del dit Castell públicament, tant com durarà lo offici de misa major, ab peus descalços e despullat en camisa, ab grossa cadena al coll, tenint un brandó cremant en la ma, talment que el seu peccat tan abominable sia a tots manifestat, ...'. Aquesta variació de nivell estaria també confirmada pel fet de que l'actual porta d'entrada a la casa de la Cúria era originalment una finestra per tant, tot i que s'hi arriba pujant quatre esglaons, quan aqueix va ser convertit en porta principal de l'immoble, potser cap a l'any 1703 -data en que es col·loca la inscripció que hi ha dalt del portal-, el nivell de la plaça tenia que haver pujat considerablement. L'any 1577 Miquel d'Ossó, en el decurs de la seva visita eclesiàstica, va trobar el cementiri en bon estat -'quod es satis ! decenter'-, però es va lamentar de que 'ibi sit locus totius tractationis, y serveix de lonja per ser ahy la casa dels jurats, y noy ha lloch en la terra hont se pogues pusar per mudarlo'. Sabem que en algun moment anterior a l'any 1614 l'accés a la plaça va ser objecte d'obres d'ornamentació. La dada prové de la Resumpta escrita l'any 1751 pel pare Gaietà de Mallorca, que transcrivint un manuscrit anònim de 1620, afirma que a l'entrada del camí que conduïa a l'església s'havien col·locat dues làpides antigues que el bisbe Estelric, en la seva visita de 1614 tramès pel rei, havia fet retirar per el seu caràcter pagà. Tal vegada aquesta ornamentació va fer-se en el 1601, quan va tenir lloc la benedicció del nou cementeri, situat a la eixida de la portelleta que es va a la morada, així com la consegüent profanació del fossar vell, davant la casa de la universitat, per a convertir-lo en plaça pública. D'aquesta manera la plaça deixaria de complir la funció de necròpolis que havi! a desnevolupat des de feia més de dos segle i mig.

Tornar plànol
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.