Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Monogràfics
Dalt Vila 
Ses Salines 
Itineraris 
BICS 
2002-05-02 | SITEF
Volta per Dalt Vila

38. Casa de la Cúria


Façana d'accés (1998)


Detall façana nord amb la torre XIV del recinte


Escut sobre la porta d'accés


Detalls dels arcs i ornamentació de l'actual porta


Arc de la façana nord de la Cúria, planta superior


Arc de la façana nord de la Cúria, planta inferior


Detall de l'accés antic (carrer major) de la Cúria

D'aquesta casa se'n parla ja en documents de finals del segle XIII. A mitjan segle XV l'edifici devia trobar-se en pèssim estat, i per això va haver de reconstruir-se, o quant menys fer-hi importants reparacions, segons el que es desprèn de l'ordre emesa per Alfons el Magnànim, datada a Castellnou de Nàpols el vint-i-vuit de maig de 1450. L'edifici que ha arribat fins als nostres dies, bé que amb moltes transformacions, versemblantment deu datar, doncs, de mitjan segle XV. Segons pot deduir-se de les restes conservades, era un petit immoble de planta quadrangular, amb una única cambra de sostres molt elevats. El seu accés era per una porta d'arc de mig punt oberta a l'actual carrer Major, que actualment s'ha convertit en una finestra. Com a element que contribuïa a donar a l'edifici el caràcter noble que li corresponia per les seves funcions, en la paret de Llevant que mirava a la plaça, s'obria una gran finestra coronella, que en la seva part superior estava orna! da amb una triple arcada canopial, que originalment tindria dues fines columnetes, enquadrada amb una motllura amb ornaments esculpits representant una garlanda de serments de parra amb fulles i tanys de raïm, amb dues figures humanes intercalades a la part superior i dues gerres als extrems inferiors, així com dos angelets a les impostes d'ambdós laterals. Per damunt del finestral, un escut amb les quatre barres, també esculpit en una llosa de marès. Malauradament, el pas del temps ha maltractat tots aquests elements. En una data indeterminada que potser podria situar-se en el segle XVII avançat o en el començament del XVIII, l'estructura original de l'edifici va ser transformada, convertint-lo en un immoble de dues plantes. Per això varen aixecar-se uns pilars que sostenien un forjat de bigues de fusta i tegell que dividia l'interior de la casa en dues alçades -una al nivell del carrer Major i l'altra devers un metre per damunt del de la plaça-, comunicades internament per u! na escala adossada a la cantonada nord-est. Aquest fet va permetre transformar el gran finestral que donava a la plaça de la Catedral en la porta principal, eliminant les dues columnetes per permetre'n el pas; i per a salvar el desnivell entre la cota de la plaça i el llindar, va construir-se una petita escaleta de quatre esglaons. Tal vegada, amb la culminació d'aquestes modificacions que va patir l'edifici podria estar relacionada la col·locació, dalt la nova porta, d'una inscripció en una làpida de marès, intercalada entre l'escut i la motllura, que està datada durant el mandat del governador Josep Ponce de León, l'any 1703, en plena guerra de Successió de la corona espanyola. La seva transcripció és la següent: [FE] LIPE Q REGNANTE [...... ]PIO GUBERNE DO JOSE PON ZE DE LEON ANNO DNI 1703 En el segle XVIII l'arxiu ubicat en aquesta casa ja era només judicial. A principi d'aquest segle, l'arxiu del jutjat seguia en la casa de la Cúria, i per a poder-lo consultar calia l'aut! orització del jutge del partit que -tal i com s'especifica per tal de facilitar-ne la gestió a les persones interessades- aleshores residia al carrer de Sant Josep. Encara posteriorment, la Cúria formaria part d'una vivenda particular, de la que la part formada per adossaments moderns, va ser enderrocada a darrers dels anys seixanta.

Tornar plànol
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.