Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la`pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Monogràfics
Dalt Vila 
Ses Salines 
Itineraris 
BICS 
2002-05-02 | SITEF
Volta per Dalt Vila

29. Restes de la fortificació medieval de la ronda de Giovanni Battista Calvi


Detall de l'excavació


Detall arcs sota la ronda Calvi


Tram final de l'excavació


Vista general


Detall de la torre XXV

Les excavacions realitzades en aquest indret entre 1991 i 1995 han permès posar al descobert el tram de Ponent de la muralla medieval de la Vila Superior o Vila d'Amunt, tot confirmant la realitat de les representacions de les traces d'Eivissa dibuixades l'any 1554 pel mestre Simó i el 1555 per Calvi (Il ritratto grande...). Les estructures descobertes consisteixen en un tram de muralla aixecada de tàpia sobre un sòcol de pedra, de 2,20 m d'amplada i més de 40 m de longitud. El parament exterior presenta nombroses reparacions, modificacions i obertures, que foren reparades amb maçoneria irregular travada amb argamassa. A aquesta muralla s'obrien dues torres, la XXVI i la XXV. La primera d'elles, uns 20 m de distància de la cantonada NO de l'Almudaina, és de planta rectangular, de 9,50 x 7,80 m, conservant una alçada de quasi 4 m, amb les seves cares orientades segons els punts cardinals i, per això, amb el seu angle SO sobresortint de la línia de muralla. Està divid! ida en una cambra principal, que originalment posseïa un arc central, i una altra de lateral molt estreta L'obra original era de tàpia, possiblement islàmica, però va ser refeta amb blocs de marès i pedres calcàries, en diverses fases durant els segles XIV-XVI en que va estar en ús. Una obertura permet, a través d'alguns esglaons, la sortida vers el pas de ronda de la cara superior de la muralla. En un moment avançat, la torre va ser massissada amb un rebliment cobert d'un paviment de petits còdols i argamassa. En el subsòl s'obrien una sitja en forma d'ampolla i un espai trapezoïdal interpretat com un possible lloc d'emmagatzematge. Separada per un tram de 23,20 m de muralla, al NO hi ha una segona torre, la XXV, també de planta quadrangular, de 8,40 x 5,80 m. L'orientació dels seus angles coincideix aproximadament amb la dels punts cardinals. Els murs frontal i laterals estan construïts amb maçoneria de pedra calcària formant filades regulars, amb argamassa travant les junte! s dels blocs. S'adossa a la muralla de tàpia, que esdevé la seva paret posterior. Conserva una alçada de quasi 8 m. La seva conservació és excel·lent, a excepció de la cantonada N en la seva unió amb la muralla, que va ser trencada en fer-se un aljub en el segle XVIII. Va ser aixecada per damunt de les restes d'una construcció de tàpia anterior, que va aparèixer associada a un potent nivell de destrucció i incendi, hipotèticament atribuïble a una possible torre destruïda durant la croada pisano-catalana del 1114. L'interior de la nova torre estava compartimentat en dues plantes, segons pot comprovar-se per la filera de ménsules encastades al mur que sostenien les bigues del forjat sobre el que s'assentava el paviment de l'habitació superior. Aquesta era una cambra d'uns 21 m2 i uns 3 m d'alçada, que posseïa una gran arc central amb dovelles de pedra calcària, d'uns 2 m d'alçada i uns 4,94 m de llum, sustentat sobre dues ménsules, actualment restaurat. Posseeix una única aspill! era en el mur frontal. L'accés al pis inferior esrealitzava a través d'una escala interior. La cambra inferior, amb paviment de terra batuda amb calç, posseïa 15 aspilleres obertes en els tres murs, concentrant-se sobre tot a les cantonades. La torre va ser massissada, per a reforçar la seva consistència durant el segle XIV, possiblement després de l'atac de les tropes de Pere el Cruel de Castella en 1359. Tot el conjunt d'aquestes fortificacions va ser obliterat amb gruixuts rebliments amb motiu de la construcció de la fortificació renaixentista.

Tornar plànol
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.