Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Meteorologia 
Estudis
Ocupació 
Perfil Competitiu al sector hoteler 
Estudis
2002-11-08 | SITEF
Fitxa tècnica de l'estudi oficial d'ocupació Illes Pitiüses octubre 2002

Versió destinada a impressió

L'onada d'enquestes es dugué a terme entre els dies 20 de octubre i 3 de novembre segons el model utilitzat pel Govern Balear per a l'estudi de la Ocupació en Allotjaments Turístics. La mostra contenia 155 establiments dels quals respongueren l'enquesta 101 (65,16%). En el total de 155 s'inclogueren els corresponents a mostra tradicional del CITTIB (120 establiments), ampliats en 35 per tal d'abastar la totalitat dels nuclis turístics i equilibrar el pes de representativitat dels apartaments (331 al cens) i els Hotels (165 al cens). En la definició de les variables es mantingué la metodologia del CITTIB tant pel que fa al concepte de places, pernoctacions, grau d'ocupació mensual, tipus de mostreig, estratificació, afixació de la mostra i l'ús dels estimadors aplicables. L'àmbit geogràfic fou el de les illes d'Eivissa i Formentera. La cota màxima d'error de mostreig per al total en proporcions en el supòsit P=Q=0,5 i amb un nivell de significació a=0.05 és aproximadament el 2,04%. El quadre de desplegament de l'enquesta fou el següent:


Hotels Apartaments
Places Establiments Places Establiments
Univers Mostra % Univers (*) Mostra % Univers Mostra % Univers Mostra %
1 8175 4175 51,07 31 14 45,16 5009 1081 21,58 54 6 11,11
2 7477 2574 34,42 33 8 24,24 5034 910 18,07 62 4 6,45
3 3619 2601 71,87 11 7 63,63 1182 535 45,26 15 3 20
4 15717 4639 29,51 44 14 31,81 6691 2571 38,42 58 11 18.96
5 11860 3830 32,29 35 8 22,85 5913 1650 27,90 67 10 14,92
6 3097 2793 90,18 11 5 45,45 3024 757 25,03 75 11 14,66
Tot 49945 20612 41,26 165 56 33,93 26853 7504 27,94 331 45 13,59

(1) Ciutat d'Eivissa, (2) Sant Antoni, (3) Sant Joan, (4) Sant Josep, (5) Santa Eulària, (6) Formentera.
(*) No s'inclouen els Hostals i Hostals Residències d' 1 i 2 estrelles, així com les Fondes, Cases d'Hostes ni els establiments rurals.
Equip de l'Enquesta: Sandra Escandell Hülbrock; Olivia Cardona Lozano; Rosa M. García Cabello. Coordinació i disseny de la base de dades: Gerard Móra Ferragut.
Notes relacionades

Informes | Ocupació
Ocupació octubre 2002
Informes | Ocupació
Fitxa tècnica setembre 2002
Informes | Ocupació
Fitxa tècnica agost 2002
Informes | Ocupació
Fitxa tècnica juliol 2002

Altres links

Organismes Públics | Estadística
Eurostat
Organismes Públics | Estadística
Instituto Nacional de Estadística
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.