Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Meteorologia 
Estudis
Ocupació 
Perfil Competitiu al sector hoteler 
Estudis
2002-09-18 | SITEF
Fitxa tècnica de l'estudi oficial d'ocupació Illes Pitiüses juliol 2002

Versió destinada a impressió

L'onada d'enquestes es dugué a terme entre els dies 30 de juliol i 8 d'agost segons el model utilitzat pel Govern Balear per a l'estudi de la Ocupació en Allotjaments Turístics. La mostra contenia 162 establiments dels quals respongueren l'enquesta 126 (77,77%). En el total de 162 s'inclogueren els corresponents a mostra tradicional del CITTIB (120 establiments), ampliats en 42 per tal d'abastar la totalitat dels nuclis turístics i equilibrar el pes de representativitat dels apartaments (331 al cens) i els Hotels (165 al cens). En la definició de les variables es mantingué la metodologia del CITTIB tant pel que fa al concepte de places, pernoctacions, grau d'ocupació mensual, tipus de mostreig, estratificació, afixació de la mostra i l'ús dels estimadors aplicables. L'àmbit geogràfic fou el de les illes d'Eivissa i Formentera. La cota màxima d'error de mostreig per al total en proporcions en el supòsit P=Q=0,5 i amb un nivell de significació a=0.05 és aproximadament el 2,04%. El quadre de desplegament de l'enquesta fou el següent:


Hotels Apartaments
Places Establiments Places Establiments
Univers Mostra % Univers (*) Mostra % Univers Mostra % Univers Mostra %
1 8175 4111 50,29 31 13 41,94 5009 1279 25,53 54 9 16,67
2 7477 1946 26,03 33 8 24,24 5034 1086 21,57 62 6 9,68
3 3619 2064 57,03 11 6 54,55 1182 806 68,19 15 7 46,67
4 15717 5211 33,16 44 15 34,09 6691 2642 39,49 58 13 22,41
5 11860 4967 41,88 35 11 31,43 5913 2059 34,82 67 13 19,40
6 3036 2314 76,22 11 8 72,73 3024 1364 45,11 75 17 22,67
Tot 49884 20613 41,32 165 61 36,97 26853 9236 34,39 331 65 19,64

(1) Ciutat d'Eivissa, (2) Sant Antoni, (3) Sant Joan, (4) Sant Josep, (5) Santa Eulària, (6) Formentera.
(*) No s'inclouen els Hostals i Hostals Residències d' 1 i 2 estrelles, així com les Fondes, Cases d'Hostes ni els establiments rurals.
Equip de l'Enquesta: Sandra Escandell Hülbrock; Olivia Cardona Lozano; Rosa M. García Cabello. Coordinació i disseny de la base de dades: Gerard Móra Ferragut.
Notes relacionades

Informes | Ocupació
Ocupació juliol 2002
Informes | Ocupació
Fitxa tècnica octubre 2002
Informes | Ocupació
Fitxa tècnica setembre 2002
Informes | Ocupació
Fitxa tècnica agost 2002

Altres links

Organismes Públics | Estadística
Eurostat
Organismes Públics | Estadística
Instituto Nacional de Estadística
© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.