Home de Portaltour Noticies del mon del turisme Novetats del mon del turisme Accés als recursos documentals Home de portaltour
qui som? | contactes | ajuda
Click per anar a la pàgina principal
Notícies 
Agenda 
Serveis 
Restaurants 
Hotels 
Apartaments 
E. Rurals 
Càmpings 
Platges 
Transports 
Formació 
Monogràfics 
Revista 
Informes 
Documentació 
Meteorologia 
Turisme i medi social > Investigació turística > Investigació i recerca
2002-05-15 | SITEF
Centre de documentació Turística
Investigació i recerca
Id Descripció Tipus Abstract Autor
100007 Economia del Turisme Texte i links Article de l'economia del turisme a les Pitiüses, inclou 12 links Méndez, Tomás
Introducción: el comienzo de la actividad turística Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses, introducció.
La demanda crea a la oferta: los ciclos turísticos Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses, primer capítol.
Las llegadas evolución de la clientela turística Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,segon capítol
La moneda y el turismo Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,tercera part
Las estancias y la estacionalidad Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,quarta part.
El exceso de la oferta y sus consecuencias Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,quinta part
Categoría de los establecimientos turísticos Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,sesena part
Antigüedad de los establecimientos turísticos Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,setena part
La distribución espacial de la oferta turística: Municipios y nucleos. Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,vuitena part
Dimensión de los establecimientos turísticos Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,novena part
Las pequeñas empresas y las cadenas hoteleras Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,desena part
El grado de concentración de la oferta Link Article de l'economia del turisme a les Pitiüses,onsena part
2008 Olgopoli i competència. Aplicació al mercat turístic balear Llistat de cinc links per Introducció.El mercado turístico balear y los modelos teóricos explicativos. CDTEiF
2009 Características específicas que hay que tener en cuenta en la producción turística de Baleares Text Recull les diferents característiques del mercat balear i la seva producció CDTEiF
2010 El paradigma ECR.La estructura del mercado turístico Text CDTEiF
2011 Breve esquema de los modelos de comportamiento oligopolísticos Text Explicació dels models de comportament oligopolístics CDTEiF
2012 Barreras a la entrada en el sector turístico Text Recull l'explicació dels costs d'empreses que desitjan entrar a un sector CDTEiF
2013 Olgopoli i competència. Aplicació al mercat turístic balear Llistat de cinc links per la segona part.Teorías innovadoras de la economia industrial aplicables al sector turístico CDTEiF
2014 El modelo de la empresa dominante(Geroski) Text Resum de teories o models i la seva possible aplicació CDTEiF
2015 La Teoría de la captura(Stigler) Text Resum d'una nova teoría innovadora i la seva possible aplicació CDTEiF
2016 Modelo de entrada en pequeña escala (Gelman) Text Resum d'una nova teoría innovadora i la seva possible aplicació CDTEiF
2017 Teoría del aprendizaje (Jovanovic) Text Resum d'una nova teoría innovadora i la seva possible aplicació CDTEiF
2018 Teoría del comportamiento oportunista(Williamson) Text Resum d'una nova teoría innovadora i la seva possible aplicació CDTEiF
2019 Costes irreversibles y excesos de capacidad (Baldwin) Text Resum d'una nova tecnologia innovadora CDTEiF
2020 Teoría de los mercados disputados (Baumol..) Text Resum d'una nova tecnologia innovadora CDTEiF
2021 Teoria del precio límite Text Resum d'una nova tecnologia innovadora CDTEiF
2022 Olgopoli i competència. Aplicació al mercat turístic balear Llistat de cinc links per la tercera part.Teoría del precio límite y su aplicación al mercado turístico balear CDTEiF
2023 Determinación del equilibrio en condiciones de oligopolio. Text Resum del equilibri en condicions del oligopolio CDTEiF
2024 Determinación del precio en industrias altamente concentradas con producto homogéneo y diferenciado Text CDTEiF
2025 Precios que incluyen tasa de beneficio mínimo, precios de exclusión y eliminación Text CDTEiF
2026 Aplicación al mercado turístico balear Text Resum d'una tecnologia innovadora CDTEiF

© Portaltour.net
Tots els drets reservats.

Política de distribució.